ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร
  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร
เลขประชาชน  : 
รหัสผ่าน  : 
  
ครั้งที่  : 2
ปีงบประมาณ  : 2564
รอบการประเมิน  : บันทึกข้อมูลและเอกสารหลักฐานในการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
  
 
new  คู่มือการจัดทำข้อตกลง สำหรับผู้รับการประเมิน  new
   
  งานบริหารงานบุคคล กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี